Սիրիական Ճգնաժամին Նուիրուած «Հաքաուաթի Նախագիծը»

ԵՐԵՒԱՆ.- Լոս Անջելոսում եւ Բերլինում հաստատուած «Հաքաուաթի» (պատմասան) շահոյթ չհետապնդող կազմակերպութիւնը Դեկտեմբեր 20ին յայտարարեց, որ համագործակցելու է «Սանտենս» հիմնարկին եւ Film Independent-ի [...]